Scores Listing for 2021 Cutting #5(10/09/2021-WHITESBORO, TX)

Scores Listing for 2021 Cutting #5(WHITESBORO, TX)
BOYS CUTTING
Place Member Name City Score Points AA Points
1. SHELTON, JAKE KRUM, TX 73.5 10.00 10.00
2. MAYO, CODY STEPHENVILLE, TX 69.0 9.00 9.00
3. RUST, PAYDEN GORDON, TX 0.0 0.00 0.00
GIRLS CUTTING
Place Member Name City Score Points AA Points
1. SINCLAIR, DYLAN LIPAN, TX 73.0 10.00 10.00
2. RUST, MADISON STEPHENVILLE, TX 72.0 9.00 9.00
3. PINKSTON, ACEY STEPHENVILLE, TX 71.0 8.00 8.00
4. KENT, EMILY JACKSBORO, TX 70.0 6.50 6.50
5. SNOW, CHARLI NOCONA, TX 70.0 6.50 6.50
6. BUCHANAN, KAYLEE SPRINGTOWN, TX 0.0 0.00 0.00