Scores Listing for RCH #3(03/14/2021-San Angelo, TX)

Scores Listing for RCH #3(San Angelo, TX)
HS REINED COW HORSE
Place Member Name City Score Points AA Points
1. ESPENSON, TYLER WILDORADO, TX 135.0 10.00 0.00
2. BACA, TRENTON VEGA, TX 134.0 9.00 0.00
3. ANDERSON, CLAYTON CLARENDON, TX 120.0 8.00 0.00