Scores Listing for RCH #1(10/05/2020-ABILENE, TX)

Scores Listing for RCH #1(ABILENE, TX)
HS REINED COW HORSE
Place Member Name City Score Points AA Points
1. ESPENSON, TYLER WILDORADO, TX 135.0 10.00 0.00
2. BACA, TRENTON VEGA, TX 133.0 9.00 0.00